Od 2015 roku obowiązuje przepis o obowiązkowej optymalizacji stron internetowych instytucji realizujących zadania publiczne, według wytycznych WCAG. Ale nawet jeżeli firma nie posiada takiego obowiązku, warto otworzyć się na nowych odbiorców.

Wykluczenie cyfrowe

Ciężko wyobrazić sobie życie bez internetu. Przyjmuje się, że internet to ogólnodostępne i wolne od ograniczeń medium, z którego może korzystać każdy. Nie jest to jednak do końca zgodne z prawdą, ponieważ nawet posiadając dostęp do sieci, nie każdy jest w stanie jej użyć. Mowa tu o osobach z różnymi niepełnosprawnościami, które uniemożliwiają im swobodny dostęp do informacji. Osoby takie są tzw. wykluczone cyfrowo.

Aby pomóc rozwiązać ten problem, opracowano WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines 2.0) lub po polsku:  Wytyczne dla dostępności treści internetowych 2.0. WCAG to zbiór zaleceń dla właścicieli i twórców stron internetowych na temat sposobów, w jaki mogą dostosowywać swoje strony tak, aby były przystępne w odbiorze dla osób niepełnosprawnych, w tym dla osób niewidomych i słabowidzących, głuchych i niedosłyszących, osób mających trudności w uczeniu się, osób z ograniczeniami kognitywnymi, niepełnosprawnych ruchowo, z zaburzeniami mowy, nadwrażliwością na światło, oraz osób z niepełnosprawnościami złożonymi.

Najważniejsze wytyczne

Wszystkie szczegółowe zalecenia WCAG zajmują ponad tysiąc stron, ale można wyróżnić kilka najważniejszych. Należą do nich: ujednolicenie jakości czcionki, kontrastu strony, opisów elementów graficznych, opisów pól formularzy i wyszukiwarek, poprawny kod źródłowy i innych elementów stron www. Istnieją 4 fundamentalne zasady opisujące dostępność:

Te 4 kryteria stanowią podstawę wszystkich wytycznych stworzonych przez WCAG i gwarantują, że strona zbudowana zgodnie z nimi będzie przyjazna dla każdego użytkownika.

Elementy multimedialne

Cechą internetu jest przede wszystkim multimedialność. Aby każdy miał możliwość korzystania z tego udogodnienia, WCAG zaleca następujące rozwiązania:

 • Unikanie animowanych elementów – szybko poruszające się obrazki mogą stanowić zagrożenie dla osób z padaczką i są rozpraszające, nie tylko dla niepełnosprawnych.
 • Elementy i pliki audio – treści audio powinny być opisane transkrypcją tekstową, a odtwarzacz powinien mieć możliwość obsługi za pomocą klawiatury. Dodatkowo, elementy audio, które odtwarzają się same, powinny posiadać funkcję wyłączenia ich i kontrolowania poziomu głośności (to szczególnie ważne również dla twórców reklam).
 • Elementy wideo – podobnie jak z treściami audio, wideo powinno posiadać transkrypcję tekstową, wraz z opisem tego, co dzieje się w filmiku, a odtwarzacz powinien móc być obsługiwany za pomocą klawiatury. Dla osób niesłyszących należy umieścić napisy.
 • Tekst alternatywny – wszystkie grafiki na stronie powinny posiadać opis alternatywny opisujący treść obrazu lub do czego kieruje (jeśli jest linkiem). Dla grafik dekoracyjnych można przypisać atrybut „0”, dzięki czemu zostaną pominięte przez czytniki dla osób niewidomych.

Tekst

Większość stron internetowych zawiera różnego rodzaju teksty, krótsze lub dłuższe. Problem z ich odczytaniem mają osoby niewidome lub posiadające wadę wzroku, korzystające z okularów lub urządzeń przekształcających tekst na mowę. Pomóc im mogą następujące usprawnienia:

 • Ustawienia – Strony powinny posiadać możliwość regulacji wielkości czcionki i tryb zmiany kontrastu.
 • Właściwe formatowanie – tekst powinien być przejrzyście sformatowany, nie wyrównywany to prawej, posiadać nagłówki opisujące zawartość i wypunktowania najważniejszych elementów.
 • Język – treść strony powinna zostać napisana jasnym i zrozumiałym dla każdego językiem. Zasada ta jest szczególnie ważna, a jednocześnie nagminnie łamana w internecie.

Pozostałe elementy strony

Strony internetowe składają się z wielu elementów i niemalże każdy z nich może zostać ulepszony pod względem jasności przekazu.

 • Wyróżnienie linków – tekst hiperłącza powinien opisywać do czego prowadzi, nie należy więc stosować linków w stylu „kliknij tutaj”.
 • Formularze i przyciski – te elementy strony powinny być właściwie opisane, by korzystanie z nich nie sprawiało trudności.
 • Ramki – każda ramka powinna posiadać swój tytuł.
 • Tabele – tabele należy maksymalnie uprościć i nadać im nagłówki. Tabele, ani ramki nie powinny stanowić szkieletu strony.

Przytoczone wytyczne to jedynie wierzchołek góry lodowej zaleceń przygotowanych przez twórców WCAG. Warto pamiętać, że podane optymalizacje to jedynie zalecenia i bardzo trudnym byłoby uwzględnienie wszystkich w procesie budowania strony.

PAMIĘTAJ!

Przytoczone wytyczne to jedynie wierzchołek góry lodowej zaleceń przygotowanych przez twórców WCAG. Warto pamiętać, że podane optymalizacje to jedynie zalecenia i bardzo trudnym byłoby uwzględnienie wszystkich w procesie budowania strony.

Ten wpis powstał z użyciem DIVI – najlepszego edytora wizualnego pod CMS WORDPRESS.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Porozmawiajmy o Twoim projekcie w naszym biurze lub u Ciebie!