Pojęcia przytaczane w tym wpisie poruszają przede wszystkim terminy związane ze zleceniami i procesem ich realizacji.

Słownik copywritera – część II

Deadline – określenie, które najbardziej lubią klienci, a najmniej copywriterzy. W najprostszym tłumaczeniu jest to termin złożenia projektu do danego terminu lub godziny. Nie oszukujemy się – w praktyce jest to termin realizacji projektu w 50 przez dwa dni, czego nie udało się dokonać w przeciągu dwóch ostatnich tygodni.

Target – To innymi słowy grupa docelowa do której skierowany jest artykuł. Poznanie cech charakterystycznych takiej grupy może sprawić, że tekst lepiej trafi do odbiorców, a tym samym lepiej zaprezentuje daną usługę lub ją sprzeda.

Słowa kluczowe – (nazywane też frazami kluczowymi) to słowa, które wpisują potencjalni, ale i obecni klienci danej firmy, poszukując ich usług. Ich ustalenie zazwyczaj odbywa się przy użyciu profesjonalnych narzędzi Google. Pod uwagę branych jest kilka czynników:
• Trafność
• Liczbę wyszukiwani miesięcznie
• Lokalizację
• Konkurencję
• Trudność frazy – istnieją frazy, które ciężko się pozycjonuje ze względu na wysoką konkurencję

Optymalizacja – zredagowanie tekstu pod względem słów kluczowych tak, by zawierały ich optymalną ilość. Brane pod uwagę jest również umieszczenie ich w tekście – im wyżej/szybciej pojawią się w tekście, tym lepiej dla pozycjonowania. O optymalizacji mówi się również w kontekście stron internetowych.

Teksty SEO – są to teksty, które powstały w jednym celu – by pozycjonować daną domenę. Na przestrzeni lat ich charakterystyka uległa znacznej zmianie, głównie ze względu na fakt, iż niegdyś zwracano uwagę bardziej na ilość linków, które prowadzą do domeny. Obecnie najważniejszym aspektem jest przede wszystkim wartościowy content. Można więc przyjąć, że współczesne teksty różnią się od tekstów SEO sprzed kilku lat, gdzie ważne były słowa kluczowe i dodanie ich do jak największej ilości stron. Obecnie są to wartościowe treści, które owszem zawierają linki, czy słowa kluczowe, jednak najważniejsze jest przyciągnięcie użytkownika, który zaciekawi się treścią i poda ja dalej, wspomagając tym samym pozycjonowanie.

Precle – to potoczna nazwa na teksty, które powstają na tzw. Presell Page, czyli teksty SEO umieszczane na specjalnych domenach. Są to strony, które powstały po to, by użytkownicy mogli dodawać na nie swoje artykuły, w których zawarte są słowa kluczowe, jak również linki, prowadzące do pozycjonowanych domen. Pomimo, iż niektóre serwisy są moderowane, można przyjąć, że są to artykuły o nieco niższym poziomie merytorycznym. Pressell Page często zaliczane są do tzw. Black Hat SEO, a więc formy pozycjonowana, która jest niezgodna z zasadami etycznymi oraz zasadami Google.

Tekst synonimizowany – tekst, który jest pisany przy użyciu dużej ilości synonimów. Odpowiednia kombinacja znaczników, pozwala na ich późniejsze wrzucenie do mieszarki słów i otrzymanie różnych wersji tego samego tekstu. Zwolennicy tej metody mówią o skróceniu czasu pisania, zwłaszcza gdy do napisania są teksty SEO o tej samej tematyce. Przeciwnicy zaś twierdzą, że są to metody nie skuteczne, a ponadto nieetyczne.

Korekta – może być rozumiana w różny sposób – jako usługa, która polega na poprawie tekstu pod względem stylistycznym, gramatycznym itp. Również są to po prostu poprawki, które są nanoszone przez copywritera podczas sprawdzania napisanego tekstu.

Porozmawiajmy o Twoim projekcie w naszym biurze lub u Ciebie!